Therapeut

Praktijk voor Kinesitherapie en

Manuele Therapie

Sarah Michiels

Therapeut

Sarah Michiels studeerde in 2005 af als Licentiaat in de Kinesitherapie. Drie jaar later behaalde zij het diploma van Master of Science in de Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2015 behaalde zij het diploma van Doctor in de Medische Wetenschappen met een proefschrift rond de relatie tussen nekklachten en een specifiek type oorsuizen.

In 2016 volgde Sarah nog een bijkomende opleiding rond onderzoek en behandeling van het kaakgewricht bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam.

 

Sarah is aangesloten bij het kwaliteitsregister van kinesitherapeuten. Om aan de eisen van dit register te voldoen, volgt zij regelmatig bijscholingen en neemt zij deel aan intercollegiaal overleg.

 

Naast haar werk in de praktijk werkt Sarah als post-doctoraal onderzoeker aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Hier geeft zij les aan de studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en werkt zij mee aan wetenschappelijk onderzoek rond de relatie tussen nekklachten of kaakgewrichtsklachten en een specifiek type oorsuizen.